Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
Chia sẻ - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH   
VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG   (CẬP NHẬT 2013)

Trình tự xin cấp phép xây dựng

Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở trên nền đất trống  - Ðơn xin phép xây dựng nhà ở theo mẫu, có xác nhận của UBND  phường nơi tin xây dựng nhà (2 bản chính).

6 khả năng cần rèn luyện

6 khả năng cần rèn luyện để trở thành người lãnh đạo

Kỹ năng tư duy

“The world we have created is a product of our thinking; it cannot be changed without changing our thinking“. - Albert Einstein

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề (Problem solving) là một kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc… Trong công việc hằng ngày, khi có một vấn đề nào đó xảy ra, ta thường phân vân không biết giải quyết theo hướng nào, bài viết sau đây sẽ phần nào giúp các bạn tự trang bị về kỹ năng giải quyết vấn đề:

Lên Đầu Trang