Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH

VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG

(CẬP NHẬT 2013)

 

Ký hiệu

Tiêu chuẩn      Tên tiêu chuẩn

TCVN 185:1986          Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện,

thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.

TCVN 3986:1985        Ký hiệu chữ trong xây dựng

TCVN 3987:1985        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công

TCVN 3988:1985        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi

khi vận dụng hồ sơ

TCVN 3989:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước

– Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

TCVN 3990:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản

bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

TCVN 4036:1985        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống

kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4283:1986        Hệ thống tài liệu thiết kế - Bản vẽ sửa chữa.

TCVN 4318:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công

TCVN 4455:1987        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề,

các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ

TCVN 4607:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng

mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

TCVN 4608:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4609:1988        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước

thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

TCVN 4610:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước

và thể hiện trên bản vẽ

TCVN 4611:1988        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu quy ước cho thiết bị nâng

chuyển trong nhà công nghiệp.

TCVN 4613:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước

trên bản vẽ

TCVN 4614:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận

cấu tạo ngôi nhà

TCVN 4615:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang

thiết bị vệ sinh

TCVN 5422:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

TCVN 5570:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét

trong bản vẽ

TCVN 5571:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên

TCVN 5572:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông và bê tông

cốt thép – Bản vẽ thi công

TCVN 5671:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc

TCVN 5672:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – Yêu cầu chung

TCVN 5673:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong

– Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5681:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng ngoài nhà

– Bản vẽ thi công

TCVN 5686:2012        Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng

– Ký hiệu quy ước chung

TCVN 5889:1995        Bản vẽ kết cấu kim loại

TCVN 5895:2012

(ISO 8560:1986)         Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện các kích thước

mô đun, đường và lưới mô đun

TCVN 5896:2012

(ISO 9431:1990)         Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung

tên trên bản vẽ

TCVN 5897:1995        Bản vẽ kỹ thuật – bản vẽ xây dựng – cách ký hiệu các công trình

và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác

TCVN 5898:1995        Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.

 

TCVN 6003-1:2012

(ISO 4157-1:1998)      Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các

bộ phận của nhà

TCVN 6003-2:2012

(ISO 4157-2:1998)      Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu.

Phần 2: Tên phòng và số phòng    

TCVN 6037:1995        Hệ thồng tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị

kỹ thuật vệ sinh.

TCVN 6077:2012        Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang

thiết bị kỹ thuật

TCVN 6078:2012

(ISO 4172:1991)         Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Bản vẽ lắp ghép kết cấu

chế tạo sẵn

TCVN 6079:1995        Bản vẽ xây dựng và kiến trúc Cách trình bày bản vẽ - Tỉ lệ

TCVN 6080:2012

(ISO 2594:1972)         Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiếu

TCVN 6081:1995        Thể hiện các tiết diện mặt cắt và mặt nhìn

TCVN 6082:1995        Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng

TCVN 6083:2012

(ISO 7519:1991)         Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày

bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

TCVN 6084:2012

(ISO 3766:2003)         Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông

TCVN 6085:2012

(ISO 7437:1990)         Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập

bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

TCVN 7286:2003        Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ

TCVN 7287:2003        Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử

TCVN 9256:2012        Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật.

Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

TCVN 9260:2012

(ISO 6284 : 1996)       Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

TCXD 212:1998          Bản vẽ xây dựng – Cách vẽ kiến trúc phong cảnh.

TCXD 223:1998          Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.

TCXD 340:2005          Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ

kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

TCXDVN 214:2001     Bản vẽ kỹ thuật – Hệ thống ghi mã và trích dẫn cho bản vẽ xây dựng

và các tài liệu có liên quan

Lên Đầu Trang