Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
Chính sách chất lượng - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với quan niệm chất lượng chính là “Niềm tin và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”. Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đại An cam kết:

- Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và ổn định với người lao động, không ngừng cải thiện các điều kiện làm việc để nâng cao chất lượng sống của người lao động.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi trọng khâu tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo tốt chế độ chính sách và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Đầu tư kịp thời các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến theo kịp sự tiến bộ của khu vực và thế giới nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào quản trị và sản xuất để nâng cao chất lượng và năng suất; chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển.

- Đầu tư nguồn lực để áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong toàn công ty, đồng thời duy trì và cải tiến liên tục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

 

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2014

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Bài viết khác

Lên Đầu Trang