Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
Định hướng phát triển - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ĐẠI AN:

1. Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp uy tín số 1 khu vực Nam Định trong lĩnh vực: Tư vấn thiết kế kiến trúc; Thi công xây dựng trọn gói và Thi công xử lý nền móng các công trình xây dựng dân dụng bằng công nghệ khoan cọc nhồi và ép cọc bê tông.

2. Sứ mệnh:

-  Tối ưu giá trị cho các công trình dân dụng với các điều kiện ban đầu cố định.

-  Tạo ra ngày càng nhiều công việc làm với thu nhập cao cho người lao động

-  Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và ổn định với người lao động, không ngừng cải thiện các điều kiện làm việc để nâng cao chất lượng sống của người lao động về mọi mặt.

-  Mang lại tăng trưởng dương bền vững cho các Chủ sở hữu.

-  Đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì sự thịnh vượng, tiến bộ của xã hội.

3. Giá trị cốt lõi:

* Nhất quán:

- Mọi hành động và việc làm của các thành viên trong công ty, trước nhất là vì mục tiêu và sứ mệnh chung của toàn doanh nghiệp.

* Tập thể:

 - Công ty được xây dựng như ngôi nhà thứ 2 của chính những người lao động

 - Tất cả các thành viên trong công ty đều được quan tâm, chia sẻ để có thể yên tâm lao động, sáng tạo và cống hiến hết mình;

* Cộng đồng:

- Tất cả các cán bộ công nhân viên công ty làm việc ngoài mục tiêu thỏa mãn đam mê nghề nghiệp, làm giàu, phát triển sự nghiệp bản thân còn là vì mục đích cùng nhau đóng góp vào công cuộc phát triển xã hội Việt Nam vì sự thịnh vượng và tiến bộ của cộng đồng. Chia sẻ thành công bằng cách tạo dựng các Quỹ khuyến học, từ thiện vì trẻ em và người nghèo.

Bài viết khác

Lên Đầu Trang