Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về sâu trong vùng oversold và cho tín hiệu mua nên khả năng hồi phục tăng mạnh.

Khối lượng giao dịch tăng nhẹ trở lại cho thấy nhà đầu tư đã bớt thận trọng.

Xu hướng tăng vẫn chưa bị đảo ngược khi CTG tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bắt đáy khi giá vẫn ở trong vùng 16,500-17,500.

Lên Đầu Trang