Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
công bố lộ trình sáp nhập hai Sở GDCK Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt đề án hợp nhất Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK). Dự kiến, lộ trình hợp nhất hai Sở GDCK được triển khai trong hai giai đoạn.

Lên Đầu Trang