Đường Vũ Đình Liệu, Khu Đô Thị Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai - Thiết kế nhà tại Nam Định - Mẫu Nhà đẹp - Công ty Kiến trúc Đại An Nam Định
  • slideshow
  • slideshow

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại đường trendline hỗ trợ, tương đương vùng 14,500-15,500. Đây là ngưỡng hỗ trợ khá mạnh trong ngắn hạn.

Khối lượng duy trì ở mức khá và ở quanh mức trung bình 20 phiên gần nhất.

Bên cạnh đó, Inverted Hammer, Doji, Spinning Top… xuất hiện cho thấy triển vọng ngắn hạn tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu vùng 14,500-15,500 vẫn trụ vững.

Lên Đầu Trang